18.01.2024. Mācību darbs

Ozolnieku vidusskola aicina topošo pirmklasnieku vecākus uz tikšanos

2024. gada 22. februārī plkst. 18.30

Iepazīšanās ar skolu, mācību procesu, atbalsta personālu un interešu izglītības piedāvājumu.

Reģistrācija mācībām 1. klasē no 2024. gada 1. marta līdz 31. maijam

Uzņemšanas kārtība

Tikšanās notiks Zoom platformā,

Zoom saite

Galerija