12.05.2023. Mācību darbs

Aprīļa beigās un maija sākumā Ozolnieku vidusskolā ciemojās zinātkārie topošie pirmklasnieki. Arī jau esošie 1. klašu skolēni ļoti gaidīja bērnus un bija gatavi izrādīt savas skolas somas un darba galdu, penāli, dienasgrāmatu un mācību grāmatas. Bērnudārza bērni, līdzdarbojoties ar pirmo klašu skolēniem, kopīgiem spēkiem uztaisīja grāmatzīmi, kā paliekošu atmiņu no viesošanās skolā.

Topošajiem pirmklasniekiem bija lieliska iespēja iepazīt Ozolnieku vidusskolas vidi – iepazīties ar skolas dežuranti un skolotājiem, izstaigāt plašos skolas gaiteņus, apskatīt dažādās mācību klases, garderobi un sporta zāli, ēdnīcā aprunāties ar pavārītēm, bibliotēkā iepazīt pirmo klašu literatūras grāmatas, mūzikas klasē iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, mājturības un tehnoloģiju klasē piedalīties mācību stundā – klausīties skolotāja izzinošajā stāstījumā un vērot demonstrējumus, ko var uzmeistarot no koka.

Bērnudārza bērni, kā interesantāko un paliekošāko atmiņā min – ciemošanos pie pirmklasniekiem un iespēju izmēģināt pasēdēt skolas solā, mājturības un tehnoloģiju skolotāja Arņa interesanto nodarbību, pavārītes jautro uzņemšanu ēdnīcā un sporta zāli – iespēju katram izskrieties.

Topošie pirmklasnieki bija gatavi jau šobrīd uzsākt mācības, jo ļoti gribot ātrāk mācīties tik lielā un foršā skolā!

Prieks par ciemošanos un kopā pavadīto laiku! Uz tikšanos adaptācijas nedēļā augustā un 1. septembrī skolā!

Paldies Ozolnieku vidusskolas pedagogiem, 1.klašu skolēniem par atsaucību un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par sadarbību!

*Kopumā Ozolnieku vidusskolā ciemojās bērni no tādām PII iestādēm kā Zīlīte, Pūcīte, Bitīte un Saliņa.

Galerija