Zinātniskās pētniecības darbu Zemgales reģionālā konference 2021

18.03.2021. Mācību darbs

Šogad Zemgales reģiona konferencē 5.martā piedalījās četri Ozolnieku vidusskolas 11.klases skolēni.

Divi skolēni startēja Dabaszinātņu  nozaru grupā: Kaspars Grižbovskis prezentēja savu pētniecības darbu “Populārāko peldvietu ūdens piesārņojums Ozolnieku novadā.”, kas tika izstradāts Ozolnieku vidusskolas ķīmijas skolotājas Lolitas Meinhardes vadībā un  skolniece Evija Jureviča ar savu darbu “Zero Waste pamatprincipu pielietošana ikdienā. ” ar darba vadītāju Intu Vaškevicu. Tika pieteikts darbs arī humanitāro un mākslas zinātņu nozarē “ Bezmaksas mobilās aplikācijas angļu valodas patstāvīgai un padziļinātai apguvei Ozolnieku vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem. ”, kuru izstrādāja Marika Karpoviča ar savu darba vadītāju Ozolnieku vidusskolas angļu valodas skolotāju Alīnu Rjabovu. Kā cetrurtā dalībniece Zemgales reģionālajā konferencē bija Evelīna Oglīte ar darbu “Nodokļu izmaiņu ietekme uz mājsaimniecību ienākumiem laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam.” ar darba vadītāju ekonomikas skolotāju Ritu Īvi-Zaķi, pārstāvot sociālo zinātņu nozaru grupu.

Sagaidot Zemgales reģionālās konferences rezultātus 8. martā,  saskaņā ar Latvijas Lauksamniecības universitātes informāciju 62 skolēnu darbi tika izvirzīti uz valsts konferenci 31.martā. Pavisam Zemgales reģionā ir 16 skolēni ar iegūtu pirmo pakāpi, tai skaitā divi Ozolnieku vidusskolas skolēni Kaspars Grižboskis un Evelīna Oglīte, kuri ieguva 90 un vairāk punktus no kopējiem 100 punktiem.  Kā arī viena no dalībniecēm – Evija Jureviča saņēma kopvērtējumā III pakāpi.

Ozolnieku vidusskola atzinīgi vērtē ikviena skolēna ieguldījumu pētnieciskā darba izstrādē, kaut arī tas netika izvirzīts Zemgales reģionālajai konferencei. Paldies visiem darba vadītājiem par atbalstu skolēnu prasmju pilnveidošanā.