13.03.2023. Mācību darbs

Šī gada 23. martā aicinām uz Vecāku dienu Ozolnieku vidusskolā.

Šajā dienā:

*plkst. 14.30 – 18.30 būs iespēja tikties individuālajās sarunās ar sava bērna mācību priekšmetu pedagogiem.

Pieteikšanās sarunām tiešsaistes dokumentā (saite ir nosūtīts e-klases pastā)

*no plkst. 18.00 klašu vecāku sapulces (informē klašu audzinātāji).

Galerija