26.03.2024. Mācību darbs

Frankofonijas dienu ietvaros 20. martā norisinājās diskusija “Svešvalodu daudzveidība skolās. Pieredzes apmaiņa”. Diskusijā piedalījās: Triša Kolbēra, Žonas Erins, Kristīne Niedre-Lathere, Edgars Bērziņš un Linda Daniela.

Diskusijas laikā tika apspriesti dažādi aktuāli jautājumi saistībā ar otrās svešvalodas apguvi, svešvalodu pedagogiem un nākotnes iespējam kā Latvijas skolās ieviest franču valodas apguvi, piesaistot skolotājus no ārzemēm un piedāvājot izglītībai hibrīd variantu, attīstot pašmācību un dažādu prasmju pilnveidošanu.

Kāpēc tieši Franču valoda? Franču valoda ir pasaulē 5. runātākā un valsts oficiāla valoda 28 valstīm. Svešvalodas apguve paver plašas durvis karjeras izaugsmei Eiropas savienībā un Frankfonijas valstīs, kā arī valodas zināšanas ir nozīmīgas mobilitātei un sadarbībai dažādos apstākļos. Manuprāt, visnozīmīgākais, ka ar valodas zināšanām ir iespējams dziļāk izprast mākslu, filmas, mūziku, literatūru – valoda ir kultūras nesējs.

Līva Kokoreviča

Galerija