02.04.2023. Mācību darbs

Jau 14. februārī vēstures skolotājs Dāvis Strupulis noorganizēja visām trīs devītajām klasēm mācību ekskursiju uz Stūra māju.

9.m klase tajā pašā dienā apmeklēja arī Okupācijas muzeju, kur gidu pavadībā klausījās stāstījumu par deportācijām, bet vēlāk jau grupās pildīja uzdotos uzdevumus. Proti, katrai grupai tika iedota kādas deportētās ģimenes fotogrāfija un vajadzēja muzeja izstāžu zālē sameklēt informāciju par to, kā arī atbildēt uz jautājumiem. Grupu darba beigās gidi pārbaudīja mūsu veikumu – īpaši iekārtotā klasē uz interaktīvās tāfeles rādīja jautājumus un ģimeņu fotogrāfijas, kuras tad grupu pārstāvjiem bija jāsavieno ar atbilžu variantiem. Muzeja apmeklējums bija interesants, izglītojošs un aktivitātēm bagāts!

Šo ekskursiju sakarā, ar vēstures skolotāju vienojos, ka tēma tiks apskatīta marta beigās, kad visā Latvijā pieminam deportāciju laiku, un veidosim starpdisciplinārās stundas: vēsture + klases stunda ar matemātikas un ģeogrāfijas elementiem.

Vēstures stundās skolēni strādāja ar faktiem: kāpēc notika represijas pret iedzīvotājiem; kas tās organizēja; kad tās notika, kāds bija to mērķis un rezultāti. Tika apskatīta valsts politiskā puse.

Klases stundās tika meklēta informācija par Jelgavas novada deportēto cilvēku skaitu (atsevišķi katrā pagastā), kura tika atzīmēta kartē, iepazīta informācija par izsūtīto cilvēku nometināšanās vietām un dzīvi tur. Skolēni strādāja grupās, jo veidoja plakātus gan par 1941. gada, gan arī par 1949. gada deportācijām.

Kā mums gāja, var vērot fotogrāfijās.

Notikumus apkopoja 9.m klases audzinātāja Sigita Krauze.

Galerija