26.01.2023. Mācību darbs

Ozolnieku vidusskolā jau 13.reizi notika Leču ģimenes stipendiju konkurss, kura mērķis ir atbalstīt talantīgus, uzcītīgus jauniešus, kas uzrāda augstus sasniegumus mācībās, aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas novada, Zemgales reģiona, valsts līmenī, iesaistās interešu izglītībā un pašizglītībā,piedalās izglītības iestādes ārpusstundu darbā.

2022./2023. mācību gada 1.semetra noslēgumā tika saņemti deviņi 9.-12.klašu izglītojamo pieteikumi. Stipendiju piešķiršanas komisija lēma, ka 2022./2023.gada 2.semestrī Leču ģimenes stipendijas saņems Madara Sirvide (10.a klase), Eva Vīnava (12.klase) un Sigita Vīnava (12.klase). Apsveicam!

Liels paldies mācību priekšmetu pedagogiem un klašu audzinātājām par sniegto atbalstu jauniešiem!

Nākamā pieteikšanās Leču ģimenes stipendijai jau 2023.gada jūnijā!

Galerija