08.03.2022. Mācību darbs

LVM Bioekonomikas skolas stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola” organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Rīgas meži” un Valsts izglītības satura centru ANO Starptautiskās Meža dienas ietvaros. Stipendiju konkursa mērķis ir vairot jauniešu zināšanas un izpratni par meža un bioekonomikas augošo lomu vides problēmu risināšanā.

Arī šogad konkursā piedalās mūsu skolas vidusskolēni:

          10.klases skolniece Una Everita Markuzova

          12.klases skolēni  Evelīna Meijere,  Evija Jureviča un Kaspars Gržibovskis.

  1. kārtā “ATKLĀJ” jauniešiem  individuāli bija  jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar gada tēmu “Koksnes biorafinēšana”. Plakāti tika izvērtēti un labāko plakātu autori tika uzaicināti uz 2. kārtu.

Stipendiju konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši attālināti devās Bioekonomikas ekspedīcijā, lai iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu koksnes pārstrādes inovācijās sadarbībā LVM, AS “Latvijas Finieris”, “Zaļās mājas” un SIA “Rīgas meži” ekspertiem.

Stipendiju konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem ir iespēja radīt līdz vienai minūtei garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Video tēma “Koksnes biorafinēšana”, atklājot koksnes produktu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā un inovāciju radīšanā. Video jāreģistrē līdz  8. martam.

Lepojamies, ka visi mūsu skolas konkursa dalībnieki tika uzaicināti uz 3.kārtu!

Galerija