27.01.2023. Mācību darbs

Vēl 1. semestra nogalē, no 12. – 16. decembrim skolā tika organizēta Matemātikas nedēļa 5. – 12. klasēm.

Katru dienu skolēni veica kādu citu skolotājas Sigitas sagatavoto uzdevumu. Proti, pirmdien risināja nestandarta matemātikas uzdevumus, otrdien – sacerēja dzejoļus, pasakas vai stāstus par un ap matemātiku, trešdien un ceturtdien to sasaistījām kopā ar vizuālo mākslu, gan zīmējot zīmējumus no figūrām, gan veidojot trīsdimensiju Ziemassvētku rotājumus, piektdien – matemātika un mūzika. Nedēļas ietvaros tika novadītas vairākas starpdisciplinārās stundas gan vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijās, gan matemātikā.

Kopā šajā izaicinājumā piedalījās atsevišķi piekto klašu skolēni un visi 6. – 12. klašu skolēni. Cits risināja tikai kādas dienas uzdotos uzdevumus, bet bija ļoti daudzi, kas izturēja visas nedēļas uzdevumu maratonu!

6. klašu grupā visvairāk punktus par uzdevumiem ieguva: Ance Bumbiere – 1. vieta, Emīlija Grieta Bumbiere – 2. vieta; Areta Dunkule – 3. vieta, atzinību izsakām Agatei Boitmanei, Elzai Kalpiņai un Ričardam Vingrim. 6. d klase nopelna nomināciju “Vienotākā klase”.

7. klašu grupā: Klāvs Silvestrs Sinkevičs – 1. vieta, Renārs Ziemeļnieks – 2. vieta, Annija Vācere – 3. vieta, atzinības: Luīzei Vācerei, Līvai Leikumai, Alisei Bozovičai un Martai Strautniecei.

8. klašu grupā: Gundega Sirvide – 1. vieta (Matemātikas nedēļas uzvarētāja), Emīlija Zeltiņa – 2. vieta, atzinības: Elīzai Ošai, Sofijai Tarasovai, Amandai Rampānei un Haraldam Vjaksam.

9. – 12. klašu grupā: Lita Lipšāne (9.p klase) un Demija Burlakova (11. klase), kā arī 12. klase nopelna nomināciju “Uzcītīgākā klase”.

Attēlos redzami skolēnu 3D darbi un Dziesmu saraksti, kuros ietilpst skaitļu vārdi, skolēnu pasakas, stāsti un dzejoļi par un ap matemātiku, kolēnu zīmējumi no ģeometriskajām figūrām un 3d veidojumi.

Liels paldies visiem, kas iesaistītajās! Čakli un radoši esat strādājuši! Skaistos darbus variet apskatīt fotogrāfijās!

Skolotāja Sigita Krauze

Galerija