12.02.2021. Mācību darbs

Nu jau tradicionāli katra semestra sākumā Ozolnieku vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem ir iespēja pieteikties un saņemt Leču ģimenes stipendiju 300 EUR apmērā.

Izvērtējot 2020./2021.m.g. 1.semestra rezultātus un uzrakstot motivacijas vēstuli, stipendijai pieteicās vienpadsmit mūsu skolas mērķtiecīgākie audzēkņi.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu stipendiātiem – 9.klases skolēnu Jāni Vaškevicu un 11.klases skolēniem Eviju Jureviču un Kasparu Gržibovski!

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs saka milzīgu PALDIES Annai un Ilgvaram Lečiem par atbalstu un ticību mūsu izglītojamiem!

Vītolu fonda Leču ģimenes stip…
Vītolu fonda Leču ģimenes stip…
Vītolu fonda Leču ģimenes stip…

Galerija