21.04.2023. Mācību darbs

  1. – 15. aprīlī Latvijas Matemātikas skolotāju apvienība, turpinot savas tradīcijas, rīkoja konferenci “Efektīvs matemātikas skolotājs”. Šoreiz pulcēšanās Saulkrastos.

Pirmajā dienā, “Minhauzena Undā”, skolotāji noklausījās  ārsta – psihoterapeita , RSU docētāja Artūra Miksona lekciju – sarunu “Emocionālā veselība no paaudzes paaudzē” un Kristapa Auzāna informāciju “Mācību vadības platformas SOMA izmantošana matemātikas stundās”. Tam sekoja pieredzes stāsts par spēļu izmantošanu mācībās un 3 stundu ekskursija “Saules krasta iepazīšana”, kuras laikā iepazinām Zvejniekciema akmeņaino jūras krastu, uzzinājām vēsturiskos, ģeogrāfiskos un saimnieciskos faktus, kā arī klausījāmies Vidzemes lībiešu dziesmas un runu, degustējām vietējās ražotnes zivju produkciju. Vakara noslēgumā – jauks koncerts, tikšanās ar rotu dizaineri un neformālās sarunas.

Otrā diena pagāja Saulkrastu novada vidusskolā, kur katrs papildināja savu pieredzi, mācoties četrās dažādās darbnīcās. Bija iespēja vairāk iepazīties ar platformu skolo.lv; ar darba organizēšanu pašvadītās mācību stundās; jaunu mācību līdzekļu izstrādi u.c.

Divas brīnišķīgas mācību dienas klātienē, nevis aiz ekrāniem!

Pieredzē dalījās skolotāja Sigita Krauze.

Galerija