Aicinājums piedalīties eseju konkursā!

26.01.2021. Mācību darbs

Eseju konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu skolēni un profesionālo skolu audzēkņi.

Radošo darbu konkursa “MAN TUVAIS ELZAS STĒRSTES DAIĻRADĒ” nolikums