Uzņemšana 1. klasē

Piesaki savu bērnu Ozolnieku vidusskolā!

Aizpildi pieteikumu un nogādā uz skolu direktorei izprintētu vai pa e-pastu ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Skolas direktore vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Ozolnieku vidusskolas 1. klasē

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments