Vispārējās vidējās izglītības programma

Programmas kods: 31016011

Licences nr.: V_4168

1. izvēļu grozs

Vērts uz kultūras un tehnoloģiju padziļnātu apguvi. Šī groza izvēle ļaus darboties radošajās profesijās (kultūras menedžments, žurnālistika, mārketinga un digitālo tehnoloģiju nozarē) un pilnveidot prasmes pašizpausmes jomā.

Padziļinātie priekšmeti

Priekšmetu pāris: Kultūra un māksla II un Dizains un tehnoloģijas II
Kā trešais izvēles priekšmets: Sociālās zinātnes II, Ķīmija, Bioloģija vai Ģeogrāfija.

2. izvēļu grozs

Veidots lai padziļināti apgūtu sociālās un vides zinātnes. Agūstot šo izvēlu grozu varēs darboties vides zinātņu pētniecībā stradājot par vides pētnieku (farmācijā, lauksaimniecībā vai medicīnā) un darboties dažādās sociālās nozarēs, kā piemēram politikā, žurnālistikā un mārketingā.

Padziļinātie priekšmeti

Priekšmetu pāris: Sociālās zinātnes II un Bioloģija II
Kā trešais izvēles priekšmets: Dizains un tehnoloģijas II, Ķīmija, Bioloģija vai Ģeogrāfija.

Pamatkurss 1. un 2. grozam

Latviešu valoda un literatūra I, Svešvaloda (Angļu valoda) I (B2), Svešvaloda (Vācu vai Krievu) (B1), Vēsture un sociālās zinātnes I, Vizuālā māksla I vai Teātra māksla I, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Dizains un tehnoloģijas I, Sports un veselība.