21.03.2023. Green-STEAM

Kopš 2023. gada sākuma Ozolnieku vidusskolas pedagogu komanda ir iesaistījusies Erasmus+ projektā ‘’Green STEAM ecosystems” (2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680). Projekta koordinatori ir Somijas partneri. No Jelgavas novada izglītības iestādēm piedalāmies 4 izglītības iestādes: PII “Pūcīte”, Vircavas pamatskola, Elejas vidusskola un Ozolnieku vidusskola. Katra izglītības iestāde trīs gadu laikā izstrādās 6 metodiskos materiālus. Vakar, 16.martā, Jelgavas novada pašvaldībā mēs prezentējām savu pirmo izstrādāto materiālu. Vēl jāveic tulkošanas darbi un materiāls būs gatavs iesniegšanai projekta komandai.

Paldies citām izglītības iestādēm par interesantajiem mācību metodiskajiem plāniem. Nodarbības, kas tiek īstenotas bērniem un jauniešiem ir aizraujošas un liek apzināties katra indivīda lomu mūsu kopējā ekosistēmā. Ozolnieku vidusskolas materiālu veidoja: Laura Plota, Dainis Šantars, Aina Krūmiņa un Ritmai Tīrumniecei.

Paldies kolēģiem!

Galerija