21.03.2023. Informācija

Lai uzlabotu un modernizētu mācību vidi, 2023.gada 15.martā Ozolnieku vidusskolā uz tikšanos sanāca pašvaldības pārstāvji, projekta izpildītāji un STEM jomu pedagogi. Skola ir iekļauta INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta pieteikumā “RESILIENT YOUth – jaunatnes līderi ilgtspējīgai nākotnei”, kurā paredzēts pārbūvēt un labiekārtot četrus dabaszinātņu kabinetus: fizikā, ķīmijā, bioloģijā un 4.-6.klašu dabaszinībās, kā arī sadarbībā ar partneriem no citām Eiropas valstīm izstrādāt metodiku praktiskiem darbiem. Sanāksmes laikā apspriedām un izteicām savas vēlmes, kādam aprīkojumam vajadzētu būt. No izpildītājiem saņēmām konkrētus piemērus un ieteikumus kabinetu izveidē. Šobrīd gaidām ziņas par projekta apstiprinājumu, jo konkurence ir liela – programmā iesniegti 88 projektu pieteikumi , un lūkojamies ar cerībām, ka 2024.gada vasarā kabinetus varēsim iekārtot. Tā būs lieliska iespēja skolēniem mācīties modernā mācību vidē, kas savukārt ir viens no nosacījumiem, lai būtu vēlme apgūt STEM priekšmetus padziļināti.

Galerija