20.10.2023. Erasmus+ akreditācija

No 9. līdz 13. oktobrim Penalva du Kaštelo, Portugālē norisinājās Ozolnieku vidusskolas Erasmus+ akreditācijas projekta “Let’s do it” skolu mobilitāšu plānošanas sanāksme, kurā piedalījās skolu pārstāvji no Vācijas, Polijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles un Latvijas. Latviju šajā sanāksme pārstāvēja Ozolnieku vidusskolas Erasmus+ projektu koordinatore Kitija Valeiņa un Jelgavas novada izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare. Sanāksmes laikā tika plānotas 2023./2024.m.g. skolu mobilitāšu aktivitātes, kas norisināsies februārī -Vācijā, Delmenhorstā, aprīlī – Latvijā, Ozolniekos un maijā Portugālē – Penalva du Kaštelo. Pirmā sanāksme, kurā piedalīsies ar skolēni no Latvijas, plānota no 26.februāra līdz 1.martam Vācijā, Delmenhorstā un tās tēma ir “Rūpes par fizisko un mentālo veselību”. Informācija par pieteikšanos dalībai projektā tiks izsludināta novembra sākumā.

Mobilitātes ietvaros Portugālē notika arī darba vērošana izglītības iestādē “Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo Rua da Escola” ar īpašu uzsvaru uz IT rīku izmantošanu mācību procesā, kas ir daļa no Erasmus+ projekta mērķiem. Dalībnieki no Latvijas piedalījās stundu vērošanā gan kā novērotāji, gan kā aktīvi dalībnieki, organizējot mācību stundas darbu un iepazīstinot portugāļu skolēnus ar Eiropas reģionālo iedalījumu un interesantiem faktiem par Latviju, tās vēsturi, dabu un kultūru.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Galerija