10.06.2024. eTwinning

No 2024.gada 23. līdz 25.maijam skolotāja Maija Neļķe un vēl divas skolotājas no Latvijas piedalījās eTwinning organizētajā seminārā par Labbūtību skolā (eTwinning & Well-Being in Schools). Pasākums trīs dienu garumā norisinājās Maltā, Čirkewwas pilsētā.

Šī semināra mērķauditorija bija pirmsskolas un pamatskolas skolotāji, kuri ieradušies no Austrijas, Bulgārijas, Igaunijas, Īslandes, Kipras, Latvijas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas.

Semināra pirmajā dienā skolotājus sveica un uzrunāja eTwinning vadība un Maltas eTwinninga koordinatore.

Pirmās dienas īpašais viesis Dr. Amanda Bezzina (Maltas Izglītības institūts) lasīja lekciju par tēmu “Holistiskās labbūtības svarīgums: iespējas un izaicinājumi. Lektore aicināja skolotājus pievērst uzmanību ne tikai bērnu mentālajai veselībai, bet arī pieaugušo, tai skaitā skolotāju. Nozīmīgas labbūtībai ir pozitīvas emocijas, cieņpilnas attiecības, piederība kādai grupai u.c jomas.

Semināra otrajā dienā notika daudzveidīgas darbnīcas. Praktiskā darbnīca “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana eTwinning projektu un labbūtības uzlabošanai”. Iepazināmies ar dažādām platformām un to sniegtajām iespējām.

Darbnīcas “Harmonijas rašana mūsu mantojumā. Labbūtība eTwinning iniciatīvās, izmantojot Europeana platformu” vadītāji iepazīstināja dalībniekus ar europeana.eu materiāliem par kultūru un palīdzēja mums saprast, kā tos var izmantot tiešsaistes un klātienes izglītības aktivitātēs.

Apmācībā par eTwinninga rīkiem iepazināmies ar uzlaboto eTwinning platformas pamatfunkcijām. Praktiskās nodarbībās apguvām eTwinning projektu sadarbības platformu, kā arī dažādus tiešsaistes rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgi veidot sadarbību tiešsaistē. Balstoties uz kopīgām interesēm un vajadzībām, tika atrasti potenciālie sadarbības partneri. Kopā ar projekta sadarbības partneriem sākām plānot projektu, kuru nākamajā dienā prezentējām klātesošajiem.

Noslēguma dienā Maltas skolotāji, kuri ir arī eTwinning vēstneši, dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī ieteikumiem, ko ņemt vērā, plānojot un īstenojot dažādus projektus.

Paldies eTwinning Latvija par doto iespēju iepazīties ar citu valstu pedagogiem, to kultūru. Īpašs ieguvums ir sadarbības partneri plānotajiem projektiem.

Iegūtās prasmes tiks pielietotas praksē, jo kopā ar sadarbības partneriem no Austrijas, Bulgārijas, Kipras un Maltas plānojam projektu “STEAMscape: Teaching and Learning Beyond the Classroom” Ozolnieku vidusskolā. Šis projekts paredz STEAM mācību priekšmetus īstenot āra vidē. Ar dažādu digitālo rīku palīdzību un sadarbību starp skolām, mēs plānojam skolēnus iepazīstināt ar citu valstu tradīcijām, izmantot skolēnu svešvalodu zināšanas praktiskā darbībā un apgūt mācību saturu, izmantojot projekta metodes.

Galerija