14.03.2024. Ārpusstundu darbs

No 17.janvāra līdz 6.martam dizaina un tehnologiju stundās dažādu klašu skolēni gatavoja ierakumu sveces. Visas 4.klases to darīja macību tēmas ietvaros, parējie skolēni pieteicās brīvprātīgi.

Liels paldies visiem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem, kas sagādāja tukšas konservu bundžas un izdegušu sveču galus! Vislielākais paldies skolotājai Intai Vaškevicai par atsaucību sveču galu un bundžu sagādāšanā, kā arī informācijas izplatīšanā visiem klašu audzinātājiem! Paldies skolotājai Rudītei Briedei un viņas 4.a klasei par vislielāko daudzumu atnesto sveču galu, kopā 17 kg! Paldies skolotājai Sigitai Baimanovai par visvairāk atnestajām bundžiņām. Paldies 6.a skolniecei Keitai Līnai Šveicarei, kura brīvpratīgi dizaina un tehnoloģiju konsultāciju laikā nāca izgatavot sveces! Paldies skolotājam Arnim Kiršteinam par palīdzību bundžiņu malu apstradē. Paldies Solvitai Truslei par gofrētā kartona sagādi! Paldies IIP “Radošā virtuve” dalībniekiem, kuri vienā no nodarbībām gatavoja ne tikai ēdienus, bet arī sveces! Paldies  Daumantam Lagzdiņam par sveču nogādāšanu Ukrainas sadarbības partneriem. Atsaucība bija ļoti liela un kopā tika izgatavotas 164 ierakumu sveces. Esam ar Ukrainu ne tikai domās un vārdos, bet arī darbos!

Dizaina un tehnoloģiju sk. Kristīne Voicehoviča

Galerija