22.05.2024. Erasmus+ akreditācija

Maija sākumā Ozolnieku vidusskolas skolotājas Līva Kokorēviča un Inta Vaškevica Somijā apmeklēja kursus “Mācību process ārpus telpām”

Kursu ietvaros skolotājas praktiski apguva dažādas metodes un paņēmienus kā organizēt nodarbības dabā, pilsētvidē un muzejā.

Skolotāja Inta Vaškevica atzīst “Vides maiņa palīdz attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, fizisko un mentālo veselību, palīdz dažādot  mācību procesu. Nodarbībās ārpus telpām skolēni ir fiziski aktīvāki nekā klases nodarbības. Arī sadarbības prasmes tiek dažādotas.”

Savukārt skolotāja Līva Kokorēviča secina “Daļu no mācītajām metodēm jau ieviešam Ozolnieku vidusskolā, tomēr bija ļoti vērtīgi, redzēt, kādus uzdevumus skolotājs pats var sagatavot muzeja apmeklējumam. Šeit apgūtos spēļu elementus ir viegli apvienot ar manu mācību priekšmetu un noteikti izmantošu nākamajā mācību gadā, tā liek gan domāt, gan aktīvi darboties.”

Atgriežoties skolā, skolotājas ar Somijā gūto pieredzi iepazīstinās savu kolēģus, lai jau nākamajā mācību gadā dažādotu mācību procesu.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Galerija