18.03.2022. EKO

Lai veicinātu skolēnu izpratni par abinieku būtisko lomu dabas ciklā un pievērstu uzmanību ikgadējai pavasara krupju migrācijai, Dabas aizsardzības pārvalde kampaņā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”  izsludināja  skolēnu radošo darbu konkursu.

Kampaņas mērķis bija  ar aktīvu sabiedrības līdzdalību samazināt uz autoceļiem bojāgājušo krupju skaitu, kā arī ziņot  Dabas aizsardzības pārvaldei vēl nereģistrētas krupju migrācijas vietas, kas šķērso autoceļus un aktīvajā migrācijas laikā palīdzot tos pārnest pāri ceļam drošībā, jau identificētajos autoceļu posmos.

Kādēļ tieši krupis ir nonācis uzmanības centrā? Tas tādēļ, ka visā pasaulē cilvēku ietekmes rezultātā abinieku skaits strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi to izdzīvošanai – autoceļi.

Radošo  darbu konkursa dalībnieki tika aicināti sevis izvēlētajā  tehnikā (dzejolis, stāsts, pasaka, dziesma, skaņdarbs, glezna, zīmējums, video, instalācija, tekstilmozaīka, kolāža, izšuvums, adījums)  radīt darbus par kampaņas saukli “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”

Arī mūsu skolas skolēni piedalījās radošo darbu konkursā. Skolēni zīmēja, rakstīja pasakas, veidoja spēli, kā arī  tamborēja vardītes un krupjus.

Paldies 1.e klases skolēniem Ernestam Miļauskim, Aurēlijai Vanagai, Dārtai Eglītei, Monikai Kovaļevskai, Emīlam Ērkšķim, Adelei Jorenai un Zixuan Yang

3.b  klases skolniecēm Dariai Gololobovai  un Milenai Kerijai Ozoliņai

6.a klases skolniecei Kristiānai Vītiņai

6.b klases skolniecēm Alisei Vācerei un Tīnai Nolbergai

8.p klases skolniecei Lūcijai Grosai!

Paldies skolotājām Ritai Dilānei, Ievai Šaliņai un  Kristīnei Voicehovičai par skolēnu iesaistīšanu konkursā, par padomu un atbalstu!

Inta Vaškevica- Ekoprogrammas koordinatore

Galerija