15.01.2024. Karjeras izglītība

Šī gada prioritāte Karjeras izglītībā ir Ķarjeras izglītības integrēšana pilnveidotājā mācību saturā, akcentējot skolēnu apgūstamo prasmju  un zināšanu pielietojumu turpmākajā darba dzīvē.

Realizējot šo prioritāti, skolēniem ir novadītas 72 tematiskas karjeras atīstības atbalsta nodarbības 4.-12.klašu grupā un 11.nodarbības 1.-3.klašu grupā.

Sākumskolas skolēni iepazina vārdu “karjera”, izzinot tā būtību un saturu. Skolēni tika aicināti pētīt – kādas zināšanas un prasmes iegūst skolā un kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas ļoti dažādām profesijām. Ar pamatskolas skolēniem ir izrunātas karjeras perspektīvas caur mācību priekšmeta prizmu – kā tas var mainīt vai ietekmēt cilvēka dzīvi un profesijas izvēli.

Karjeras nedēļas ietvaros pie vidusskolēniem visojās uzņēmējs Artis Daugins, kas iedvesmoja jauniešus uz jauniem panākumiem un aicināja nebaidīties no karjeras izaicinājumiem. 225 skolēni piedalījās Latvijas IT eksāmenā, apliecinot un izvērtējot savas IT prasmes. Vidusskolēni ar interesi pildīja interešu testus un pētīja Latvijas izglītības sistēmu attiecībā pret cilvēka dzīves ilgumu.

Pie skolēniem viesojās Olaines Tehnoloģiju koledžas un Biznesa augstskolas Turība pārstāvji, lai informētu par turpmākās izglītības iespējām.

Arī cīnoties par Ziemassvētku kausu, vidusskolēni risināja uzdevumus karjeras izglītības jomā.

Karjeras izglītība tiek veiksmīgi realizēta mācību ekskursiju laikā. 1. semestrī skolēni kopā ar skolotājiem bija devušies 77 mācību ekskursijās. Ekskursiju laikā skolēni iepazīst daudzveidīgo profesiju pasauli un uzņēmumums,  vēro ražošanas procesus dažādās tautsaimniecības nozarēs, iepazīst uzņēmējdarbību un piedalās aizraujošās meistarklasēs, iejūtoties dažādu profesiju lomās.

Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem un klašu audzinātājiem, kas organizēja skolēniem ekskursijas, tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, aicinot uz sadarbību skolēnu vecākus un citus viesus!

Visiem skolēniem mūsu skolā ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas. Mēs viemēr esam gatavi sniegt atbalstu!

                           Pedagogi karjeras konsultanti: Inese Vārslavāne un Līga Veidemane.

Galerija