17.10.2022. Karjeras izglītība

Karjeras nedēļa 2022 ( 17.-21.oktobris)

Karjeras nedēļa startē jau drīz!

Šogad zem logo: UZŅĒMĒJSPĒJAS – TAVAS SUPERSPĒJAS.

Skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un profesionāļiem veiks uzņēmējspēju apzināšanu un attīstīšanu veiksmīgas karjeras veidošanā.

Šīs nedēļas ietvaros Ozolnieku vidusskola notiks dažādas aktivitātes:

  • 20.oktobrī plkst. 13.00, 10.-12.klašu skolēni piedalīsies tiešsaistes diskusijā @TavaiKarjerai “KĀDAS SUPERSPĒJAS VEIDOS MANU NĀKOTNI?”
  • 20.oktobrī plkst. 19.00 vecāki tiek aicināti piedalīties tiešsaistes diskusijā @TavaiKarjerai “KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS SUPERSPĒJAS?”
  • 1.-6.klases skolēni darbosies mācību stundā “RADOŠUMS UN SADARBĪBA – MANAS SUPERSPĒJAS!”
  • 7.-9.klases skolēni noskatīsies  videonodarbību “ATKLĀJ SAVAS SUPERSPĒJAS!”
  • 11.-12.klases skolēni izzinās veiksmīga Start up nosacījumus, tiekoties ar vecāku pārstāvi Hugo Jakobi, 18.oktobrī, plkst.14:20.
  • Tematiskajās karjeras nodarbībās pedagoga karjeras konsultanta vadībā, skolēni iepazīs digitālos interaktīvos rīkus savu uzņēmējspēju attīstīšanai.

Karjeras nedēļas svarīgākais:

– Facebook konts: facebook.com/TavaiKarjerai

https://www.facebook.com/search/top?q=tavai%20karjerai

Galerija