14.03.2023. EKO

Piektdien, pirms došanās pavasara brīvlaikā, Ozolnieku vidusskola  saņēma apliecinājumu no Slimību profilakses un kontroles centra, ka skolai ir piešķirts Veselību  veicinošas izglītības iestādes statuss.

Veselību veicinošo skolu kustība aizsākās 1992.gadā kā kopīgs Eiropas Komisijas, Eiropas padomes un PVO projekts. Projekta mērķis bija radīt veselību veicinošu vidi skolās. Latvijā projekts tika uzsākts 1993.gadā.

Nacionālais veselību veicinošais skolu tīkls apvieno skolas, kas veselības veicināšanu skolā redz kā vienu no skolas darbības mērķiem.

Kādi ir ieguvumi Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniekiem? Skolas dalība veselību veicinošo skolu tīklā dod iespēju skolām dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, skolas tiek atbalstītas arī veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā- no valsts budžeta tiek finansēti veselības veicināšanas pasākumi par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan pedagogiem, tiek piedāvātas   apmācības un semināri pedagogiem, skolas saņem SPKC sagatavotu  jaunāko informāciju un materiālus  par veselīgu dzīvesveidu  un veselības veicināšanu.

Galerija