13.10.2022. EKO

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” septembrī aicināja 6.klašu    skolēnus apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ!  Jau vairākus gadus mūsu skolas 6. klases piedalās meža ekspedīcijā Tīreļu meža iecirknī un pilnveido stundās apgūtās zināšanas, sasaistot tās ar praktiskiem uzdevumiem. Arī šis gads nebija izņēmums- visas 6. klases septembrī piedalījās meža ekspedīcijā. Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā uzzināja, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, izprata  cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, pilnveidoja  izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Meža ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Pasākuma saturs veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai.

Pasākums saistīts ar Ekoskolu programmas tēmu ‘’Mežs.”

Galerija