22.11.2022. EKO

Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros 10.novembrī skolā viesojās LVĢMC ūdeņu eksperte un projekta Life Good Water IP vadītāja Linda Fībiga. Nodarbībā piedalījas  5.a, 5.b, 5.c un  6.a klašu skolēni.

Projekta vadītāja nodarbībā stāstīja par mūsu Latvijas bagātību- upēm, ezeriem un jūru un par to, kas ietekmē mūsu ūdeņu kvalitāti, par upju iemītniekiem un kā piesārņojums ietekmē viņu dzīvi. Kopā ar skolēniem tika apspriests, ko mēs-cilvēki varam mainīt savā ikdienā, lai uzlabotu ūdeņu kvalitāti, jo nodarbības gaitā tika secināts, ka ūdeņu kvalitāte Latvijā  ir salīdzinoši slikta. Diskusijas gaitā radās secinājums, ka upju ekosistēmām ir jāpalīdz atjaunoties un jāseko līdzi, vai uz upēm nav bebru izveidotie aizsprosti. Skolēni aktīvi piedalījās diskusijā, stāstot gan par saviem novērojumiem, gan arī par dabaszinību stundās dzirdēto.

Galerija