03.11.2021.

No 23. līdz 25.augustam Ozolnieku vidusskolas aktīvās jaunietes un skolēnu domes koordinatore Liene Niedola piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās mācībās projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Dalība apmācībās vainagojusies ar pozitīviem rezultātiem un Ozolnieku vidusskolā tiek uzsākta projekta realizācija.

Par projektu:

  • ieviešanas laiks: 10.10.2021. – 31.12.2021.
  • mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.
  • projekta Nr. VP2021/4-11

Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar novada izglītības iestādēm

Galerija