26.03.2024. Erasmus+ akreditācija

Pavasara brīvlaikā četri Ozolnieku vidusskolas pedagogi – sākumskolas skolotājas Jogita Falaļejeva, Nikija Nikola Rītiņa, Rūta Bozoviča un angļu valodas skolotāja Annija Muižniece- devās uz Zviedrijas pilsētu Angelholmu, lai nedēļas garumā vērotu un iepazītu Villan skolas darba ikdienu.

Sākoties nedēļai, uzņemošās skolas vadība iepazīstināja ar skolas prioritātēm, kuru galvenā vērtība ir veidot iekļaujošu vidi visiem skolēniem, ļaujot viņiem šeit justies gaidītiem, neskatoties nedz uz viņu tautību, nedz sociālo stāvokli.

Tiekoties ar skolas direktorēm, tika iepazīta skolas dienas kārtība, mācību procesa organizēšana skolā, kā arī klašu, gaiteņu un apkārtējās vides iekārtojums. Gan skolas iekšējās, gan ārējās vides iekārtojums, ir veidots ar mērķi nodrošināt pieejamu ikdienas mācību procesu ikvienam.

Lai gūtu iespējami plašāku redzējumu par skolas ikdienas darbu, katra Ozolnieku vidusskolas skolotāja vēroja noteiktu skolotāju un viņas klases darba ikdienu. Tādējādi nedēļas garumā tika nodrošināta iespēja gūt pilnvērtīgu ieskatu daudzveidīgās stundās sākot no pirmskolas līdz pat 6. klases posmam.

Ozolnieku vidusskolas skolotāju mērķis dodoties mobilitātē bija gūt pieredzi:

  • Kā tiek organizēta iekļaujošā izglītība Villan skolā;
  • Kā tiek diferencēts un personalizēts mācību process katram skolēnam individuāli
  • Kā tiek noteikts un tālāk organizēts skolēnam nepieciešamais atbalsta pasākumu komplekss.
  • Kā tiek veicināta lasītprasmes pilnveide, piesaistot bibliotēkas aktivitāti.

Ļoti lietderīgas bija savstarpējās diskusijas pedagogu starpā pēc nodarbība.

Zviedru kolēģi bija parūpējušies arī par to, lai Ozolnieku vidusskolas skolotājas uzzinātu ko vairāk arī par Zviedrijas kultūru un vēsturi. Neaizmirstama izvērtās kopīgā ekskursija pa Angelholmas ievērojamākajām vietām, un vakara noslēgums izbaudot tradicionālo virtuvi. Skolotājas devās pastaigā gar jūru, apciemoja tuvumā esošo Helsingborgas pilsētu, gūstot jaunus, patīkamus iespaidus.

Šī bija lieliska pieredze viesoties Angelholmas Villan skolā un satikt pozitīvus, sarunām un sadarbībai atvērtus kolēģus!

Atgriežoties Ozolnieku vidusskolā, skolotājas savus kolēģus iepazīstinās ar gūto pieredzi un atziņām, kā arī tiks organizēta darba grupa, lai uzlabotu mācību procesu sākumskolā.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Galerija