22.11.2023. Informācija

Labākie Latvijas angļu un vācu valodas skolotāji sveikti ar LU “Ekselences balvu”

Trešdien, 8. novembrī, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā, notika “Ekselences balvas” valodu jomā pasākumi. Balvu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā kā labākais angļu valodas skolotājs tika godināta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena. Par labāko vācu valodas pedagogu tika atzīta Ozolnieku vidusskolas skolotāja Irita Semane. Ar īpašo balvu “Ekselenta jaunā skolotāja debija” tika sveikti Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Gabriela Ozoliņa un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Ivars Dominiks Zeps. Specbalva par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos tika pasniegta Ritai Murānei-Rutkai (Daugavpils Valsts ģimnāzija).

Šogad “Ekselences balvai” skolēni, absolventi, vecāki un kolēģi bija izvirzījuši kopumā 121 angļu un vācu valodu skolotāju no visas Latvijas. Dienas gaitā deviņi balvas finālisti – angļu valodas skolotājas Agnese Gromova-Ķūrena (Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola”), Rita Murāne-Rutka (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Vintra Pūķe (Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola), Daina Spilberga (Jaunmārupes pamatskola) un Laima Takere (Rīgas 49. vidusskola), un vācu valodas skolotājas Anita Jonasta (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Irita Semane (Ozolnieku vidusskola), Vineta Rozīte (Mārupes Valsts ģimnāzija) un Maija Kokina (Ulbrokas vidusskola) – piedalījās konkursa klātienes kārtā, kas notika Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. Balvai bija nominēta arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Inga Zeltiņa, kas klātienes konkursa kārtā nepiedalījās.

Balvas pretendenti bija aicināti modelēt un vadīt nodarbību fragmentus skolēniem un veikt dažādus uzdevumus, analizējot mācību situācijas un risinot metodiskus uzdevumus. Skolotājiem bija jānovada 20 minūšu garu mācību nodarbība – mācību stundas fragments 8. klasei. Angļu valodas skolotāji bija sagatvojuši uzdevumus par tematu “Kultūra un es”, bet vācu valodas skolotāji – par tematu “Mana dzīvesvieta”. Nodarbībā svarīgākais fokuss bija uz to, lai skolēni izprot galvenos temata jēdzienus un spēj izvēlēties mācību soļus, kas jāveic temata apguvei. Skolotājiem bija jāizveido mūsdienīgs mācību process  un aktīvi jāiesaista skolēni.

Skolotāju profesionālās prasmes vērtēja īpaša žūrija: Kirils Soklakovs, 2022. gada “Ekselences balvas” laureāts, Ina Baumane, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas pārstāve, Dace Henrici, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) lektore, Matiass Ventkers (Matthias Ventker), Gētes institūta Rīgā pārstāvis, Jurgens Launs (Jürgen Laun), ZFA pārstāvis, Inga Linde, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente, Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja, Inta Augustāne, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Noora Mahmassani, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības stipendiāte Latvijā, Anita Auziņa, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmu “Angļu valodas skolotājs” un “Vācu valodas skolotājs” vadītāja.

“Ekselences balvas” konkurss noslēdzās ar balvu pasniegšanas ceremoniju LU Mazajā aulā labākajiem no labākajiem Latvijas angļu un vācu valodu skolotājiem. Tajā piedalījās un skolotājus sveica LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU PPMF dekāne profesore Linda Daniela, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece Vispārējās izglītības jautājumos Ilze Seipule, Vācijas vēstnieks Kristians Helts (Christian Heldt), “Lidl Latvija” pārstāvis Raiks Jozefs (Raik Joseph), Gētes institūta Rīgā pārstāvis Matiass Ventkers (Matthias Ventker), Lielbritānijas vēstnieka Latvijā vietnieks Filips Bārklijs (Philip Barclay), British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, ASV vēstniecības Latvijā Preses un kultūras atašejs Vilijams Koučs (William Couch), Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente Inga Linde.

Latvijas Universitātes PPMF profesore, dekāne Linda Daniela pateicas visiem, kas iesaistījās balvas organizēšanā un atbalstīja šo pasākumu: “Ar šo balvu mēs atzīmējam svešvalodu skolotāja īpašo ieguldījumu jaunās paaudzes attīstībā, un to, cik ļoti svarīgi šie pedagogi ir mūsu valstij. Svešvalodu apguve atver pasauli. Ir labi zināt mūsu valodu, bet, lai iepazītu pasaules elpu, inovācijas un pilnveidotos, ir nepieciešamas svešvalodu zināšanas.”

“Ekselences balvu” un stipendiju 1400 eiro apmērā izcilākajam vācu valodas skolotājam Iritai Semanei pasniedza mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkls „Lidl”. “Reiz kāds gudrs cilvēks teica, ka skolotājs ir vienīgā profesija, kas veido visas pārējās profesijas. Bez skolotājiem neviens no mums nebūtu tur, kur mēs esam šodien. Tādēļ šī balva ir brīnišķīga tradīcija – pateikties pedagogiem par viņu dotajām zināšanām un enerģiju. Kā cilvēks, kura dzimtā valoda ir vācu, un kurš pārstāv Vācijas izcelsmes starptautisku uzņēmumu, esmu divtik priecīgs sveikt labākos Latvijas vācu valodas pedagogus, jo valoda ir tilts, kas savieno cilvēkus visā pasaulē,” sveicot pedagogus, sacīja “Lidl Latvija” valdes loceklis Raiks Jozefs (Raik Joseph).

„Ekselences balvu” un stipendiju 1400 eiro apmērā izcilākajam angļu valodas skolotājam Agnesei Gromovai-Ķūrenai piešķīra British Council pārstāvniecība Latvijā. Organizācijas specbalvu par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos saņēma Rita Murāne-Rutka. “Esmu pagodināta par iespēju izteikt atzinību izciliem angļu valodas pedagogiem. Kā viena no konkursa žūrijas pārstāvēm novērtēju skolotāju meistarību, radošumu un aizrautību. Esmu pārliecināta, ka visi nominētie pedagogi ir radījuši pozitīvas pārmaiņas savās skolās un kopienās, padarot pasauli par labāku vietu, kur dzīvot, kas ir arī British Council misija. Ceru, ka iespēja būt talantīgāko vidū iedvesmos neapstāties un turpināt iesākto, veicinot valodu apguvi un izglītības attīstību Latvijā,” uzsvēra British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Jaunos angļu un vācu valodas pedagogus – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Gabrielu Ozoliņu un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotāju Ivaru Dominiku Zepu – ar “Ekselenta jaunā skolotāja debija” balvu sveica Gētes institūts Latvijā, mazumtridzniecības uzņēmumu tīkls “Lidl Latvija” un ASV vēstniecība Latvijā.

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LAVSAs), prezidente Inga Linde izteica atzinību LU PPMF, tās dekānei prof. Lindai Danielai, profesionālās bakalaura studiju programmu “Angļu valodas skolotājs” un “Vācu valodas skolotājs” vadītājai Anitai Auziņai un fakultātes mācībspēkiem, kas aktīvi iesaistās jauno pedagogu sagatavošanā. Pateicoties lieliskai sadarbībai ar LU PPMF, asociācijas prezidentei ir iespēja piedalīties LU studentu diplomdarbu aizstāvēšanas komisijā, kā rezultātā katru gadu labākie absolventi tiek uzaicināti prezentēt savus zinātniskos pētījumus arī asociācijas konferencē un iegūt LAVSAs biedra statusu, kas palīdz jaunajiem skolotājiem iekļauties profesionālajā vidē. Inga Linde skaidroja, ka jauno skolotāju ienākšana pedagogu kolektīvā ir būtiska ne tikai skolotāju trūkuma un skolotāju vidējā vecuma dēļ, bet arī tādēļ, ka absolventi ienāk ar jaunām idejām,  un šī savstarpējā pieredzes apmaiņa ar asociācijas biedriem rada īpašu vidi, kurā mācību process var kļūt daudzveidīgāks un balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un atziņām. Abi “Ekselenta jaunā skolotāja debijas” balvas saņēmēji, gan Gabriela Ozoliņa, gan Ivars Dominiks Zeps ir piedalījušies un prezentējuši savus pētījumus LAVSAs konferencē, un asociācijas prezidente īpaši atzinīgus vārdus veltīja Ivaram Dominikam Zepam, kurš ir LAVSAs biedrs jau trešo gadu un aktīvi turpina dalīties ar savu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos.

„Ekselences balvas” pasniegšanas tradīciju 2016. gadā iedibināja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC), akcentējot STEM jomu izcilo skolotāju nozīmību un darbu. 2022. gadā LU SIIC sadarbībā ar LU Pedagoģijas, priholoģijas un mākslas fakultāti, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju un Gētes institūtu Latvijā pirmo reizi organizēja arī labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. Šogad „Ekselences balva” valodu jomā sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā pirmoreiz tika piešķirta arī talantīgam angļu valodas skolotājam.

Vairāk par „Ekselences balvu”: https://www.ppmf.lu.lv/lv/par-mums/ekselences-balva/

Foto no “Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonijas: https://failiem.lv/LatvijasUniversitate/u/dea2ptybx7

Autors: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

 

Papildu informācija:
LU Komunikācijas departaments
Tālr. 67033963
E-pasts: info@lu.lv

Galerija