13.04.2022. EKO

Programmas „Jaunie Vides Reportieri” nacionālais konkurss

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem no 11 – 25 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai. Mūsu skolas skolēni konkursā piedalās jau trešo gadu.

Šogad konkursā piedalījās 12.klases skolēni Evija Jureviča, Evelīna Meijere un Kaspars Gržibovskis.

Evija savā darbā rakstīja par gaismas piesārņojumu un tā radītajām sekām. Evija uzskata, ka visvairāk šo piesārņojumu rada rūpnīcas un debesskrāpju gaismas. Piesārņojums veidojas  netieši un bieži pat neapzināti. Evija darbā akcentē, ka cilvēkiem šis piesārņojums daudz slikta  nedara, varbūt kādam ir grūtāk gulēt, jo vēlas  gulēt tumsā. Lielu iespaidu  piesārņojums atstāj uz sugām, kas ir pielāgojušās nakts un dienas stundām, tie pārsvarā   ir dzīvnieki, kas medī naktīs vai vispār ir nakts dzīvnieki un  nezina, kā orientēties gaismā. Evolūcija tiem neiemācīs pierast pie gaismas, tie visticamāk nevarēs veikt ikdienas lietas, funkcionēt, iespējams dažas sugas  izmirs. Evija uzskata, ka šis piesārņojums ir problēma un par to  ir jārunā vairāk un ļoti steidzīgi jāsāk ierobežot to.

Evelīna savā darba rakstīja par vides un dabas problēmu risinājumu integrēšana mācību stundās. Evelīna akcentē, ka  Pasaules Dabas fonds ir veicis aptauju par jauniešu attieksmi pret globālo vides jautājumu risināšanu. Iepazīstoties un izpētot aptaujas rezultātus , var secināt, ka jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti.  Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem globāli svarīgiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī. Evelīna uzsver, ka  ir  svarīgi iesaistīt politiķus problēmas risināšanā, lai arī viņi izprot un saskata  jauniešu  vēlmi būt zinošākiem,  izglītotākiem un spējīgiem rīkoties šodien un tūlīt. Otrs risinājums- jārīkojas jau šodien-mācību saturā  jāintegrē dabas aizstāvības ABC un ķīmijas, fizikas, dabaszinību un bioloģijas stundu saturā jāiekļauj šīs tēmas.

Kaspars raksta: „Visi zina, kas ir peldvieta un visi tajās peldas, bet vai to darot, cilvēki apzinās, ka ūdens piesārņojums attiecīgajā peldvietā var būt augsts, bīstams un kaitīgs veselībai, kas var atstāt paliekošas sekas uz organismu un ādu? Ļoti apšaubu, tāpēc man mērķis, rakstot šo rakstu, ir informēt peldētājus par to, cik peldēšanās ir bīstama peldvietās, kurās netiek veikts ūdens kvalitātes monitorings.” Kaspars pētīja ūdens piesārņojumu Ozolnieku novada peldvietās un pieskārās ūdens iesārņojuma problēmām citos novados. Savā darbā Kaspars uzsver arī ūdens piesārņojuma ietekmi uz vidi.

Ekoprogrammas koordinatore Inta Vaškevica.