18.01.2023. Skolēnu dome

12.janvārī Ozolnieku vidusskolas Skolēnu Dome atklāja atpūtas stūrīti, kas tapa iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros. Pasākuma laikā Skolēnu Dome iepazīstināja skolas vadību, skolēnus un skolotājus ar iespējām atpūtas stūrītī.

Atpūtas stūrītī pieejami pieci sēžammaisi, galda futbols un dažādas galda spēles.

Pirms atklāšanas Skolēnu Dome tikās piecas reizes, lai izveidotu kopēju projekta realizācijas plānu, iegādātos visu nepieciešamo, izstrādātu noteikumus, kurus nepieciešams ievērot, atrodoties šajā zonā un iekārtotu atpūtas stūrīti.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Galerija