06.11.2023. Erasmus+ akreditācija

Ir sākusies skolēnu un pedagogu pieteikšanās ERASMUS+ aktivitātēm

No 6. – 21. novembrim Ozolnieku vidusskolā notiek skolēnu un pedagogu pieteikšanās aktivitātēm ārvalstīs 2023./24. macību gadam ERASMUS+ akreditācijas ietvaros.

Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāta iespēja pieteikties divi dažādu veidu mobilitātēs, kas norisināsies no 26. februāra līdz 1. martam. Viena no tām notiks Vācijā, kur skolēniem būs iespēja starptautiskā vidē mācīties rūpēties par savu mentālo un fizisko veselību, kā arī veidot materiālus, kas palīdzētu šīs zināšanas un prasmes izplatīt plašākā sabiedrībā, piem., veidojot podkāstus. Otra aktivitāte tajā pašā laikā norisināsies Grieķijā, kur skolēni ar saviem ārvalstu vienaudžiem diskutēs par kultūru un vidi. 10.-12. klašu skolēni aicināti pieteikties mobilitātei uz Vāciju, bet 8.-9.klašu, kā arī 7. klašu skolēni, kuri uz 25.02. būs sasnieguši 14 gadu vecumu, aicināti pietiekties mobilitātei uz Grieķiju.

Tāpat šajā gadā iespēja pieteikties ERASMUS+ aktivitātēm ir arī pedagogiem, kuri tiek aicināti pieteikties doties pedagoģiskā darba vērošanā Zviedrijā, iepazīt jaunus veidus kā mācīt STEM un IT priekšmetus gan 6 līdz 9 gadus veciem bērniem Čehijā, gan vidusskolēniem Igaunijā, kā arī apgūt klasvadības pieredzi ārpus klases telpās Somijā.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023. gada līdz 2027. gadam. 2023/24. mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.