25.03.2022. Interešu izglītība

Gaisā jau jūtams pavasaris un mostas daba ap mums!
Šogad dabas, dzīvnieku tēma tika apspēlēta arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – ”Katram savs kažociņš, krāšņām spalvām rotāts viņš”.

Konkursa dalībniekiem bija uzdevums saskatīt dzīvnieku dažādību: ķermeņa krāsas, rakstu lielo daudzveidību, izprast un izzināt, kas tiem palīdz saglabāties un pielāgoties dzīvei dabā.
Konkursam – izstādei tika iesniegti 10 Ozolnieku vidusskolas skolēnu darbi, katrs ar savu
radošo pieeju, skatījumu un tehniku dažādību!
Sveicam un priecājamies par ikviena skolēna sasniegumu:

1.-3. klašu grupā:
1.vieta Amandai Ērglei (2.a), darbs “Rotaļas”;
4.-6. klašu grupā:
-3.vieta Leldei Kristai Krilovai ( 6.a), darbs “Paslēpes”;

– atzinība Markusam Jēkabsonam (6.a.), darbs “KrokoNīls”;
– atzinība Yang Hanyi /Dinijai (6.b), darbs “Atdzimšana”;

7.-9. klašu grupā:
-1.vieta Martai Līnai Pauliņai (8.m), darbs “Karaliskais skaistums”;

-3.vieta Katalīnai Kraramuntai Antilai (8.m), darbs “No ūdens dzīlēm”;
-3. vieta Lūcijai Grosai (8.p), darbs “Dabas vienotība”

Pateicība par piedalīšanos konkursā:
-Nadīnai Solovjakovai (8.m), darbs “Ūdens dzirkstele”,

-Rotai Šveicarei (8.m), darbs “Pitaija brīnums”
-Elizabetei Učelniecei (8.p.), darbs “Faktūras”
Konkursa darbu izstāde ir apskatāma Jelgavas novada domes ēkā.

Paldies katram skolēnam par ieguldījumu un kopīgo komandas darbu! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Renātei Bērziņai!

Lai radošs pavasaris un iedvesma jaunām iecerēm!

Galerija