Sasniegumi

Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā periods  septembris – februāris

Dotajā periodā ir notikušas 12 mācību priekšmetu olimpiādes Jelgavas novadā, kurās aktīvi sadarbojušies 12 skolotāji un 26 izglītojamie.

Angļu valodas olimpiādē piedalījās seši izglītojamie, no kuriem:

12.klašu kategorijā – 1. vietu ieguva Beatrise Krūmiņa, 3. vietu – Lea Kice, paldies skolotājai Laurai Plotai par sagatavošanu

11.klašu kategorijā – 1. vietu ieguva Eva Vīnava, bet 2. vietu Sigita Vīnava, paldies skolotājai Alīnai Rjabovai par ieguldīto darbu;

10.klašu kategorijā – 1. vietu ieguva Estere Linde, paldies skolotājai Sondrai Bagātai par atbalstu.

Bioloģijas 2. posma olimpiādē arī seši izglītojamie, kur 12. klašu kategorijā 2. vietu ieguva Ieva Kļaviņa, bet 3. vietu Evija Jureviča, 11.klašu kategorijā 1. vieta Ievai Tihonovai, bet 2. vieta Sigitai Vīnavai, savukārt 9. klašu kategorijā Elvisa Gabrāne ieguva 3. vietu. Paldies skolotājām Laurai Stepiņai un Ieviņai Zakrepskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Decembra sākumā norisinājās Krievu valodas olimpiāde, kurā piedalījās pieci Ozolnieku vidusskolas izglītojamie, kur 9. klašu kategorijā B grupā Viktorija Jančenko ieguva 3. vietu, 11. klašu kategorijā Gundega Pētersone ieguva 1. vietu A grupā un 12. klašu kategorijā Karīna Soldatova A grupā ieguva 1. vietu. Paldies skolotājām Intai Vaškevicai un Svetlanai Rjabevai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

II semestra sākumā notika Fizikas olimpiāde, kurā piedalījās trīs mūsu skolas audzēknes, no kurām Katrīna Brika-Dravniece ieguva 3. vietu Jelgavas novadā 9. klases kategorijā. Paldies Innai Galviņai par ieguldīto darbu.

Matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm notika klātienē, kur no Ozolnieku vidusskolas piedalījās Sindija Saulīte, paldies skolotājai Lilijai Menskai par ieguldīto darbu.

Janvāra noslēgumā norisinājās Ekonomikas olimpiāde, kur no skolas piedalījās četri skolēni. 12. klašu kategorijā Evelīna Oglīte ieguva 3. vietu. Paldies skolotājai Ritai Īvei-Zaķei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Februāra pašā sākumā notika Ķīmijas olimpiāde, kurā no skolas piedalījās septiņi skolēni. Godalgotas vietas tika iegūta 1. vieta Katrīnai Brikai-Dravniecei  9. klašu kategorijā un divas 3. vietas ieguvējas Elza Renāte Strazdiņa un Zane Tutiņa, paldies Lolitai Meinhardei par atbalstu gatavojoties olimpiādei.

Kā viena no pēdējām olimpiādēm, kurā ir zināmi rezultāti ir Ģeogrāfijas 2. posma olimpiāde Jelgavas novadā, kur piedalījās divi skolēni un abi ieguva godalgotas vietas 1. vietu un uzaicinājumu uz valsts kārtu ieguva Gustavs Paiders, bet 2. vietu Una Everita Makruzova. Paldies skolotājai Ainai Krūmiņai par ieguldīto laiku un darbu skolēnu prasmju attīstīšanā.

Vēl tiek gaidīti rezultāti no pārējām olimpiādēm. 

 Vēlreiz paldies pedagogiem par skolēnu motivēšanu piedalīties un sagatavošanu olimpiādēm un skolēniem paldies par uzdrīkstēšanos!