Sasniegumi

Lapa atrodas izstrādes stadijā, šeit varēst iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas sasniegumiem olimpiādēs un konkursos.