Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā un mācību jomu koordinatoriem par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 1. nodarbība

15.02.2024. – 15.02.2024.