Tikšanās ar vecākiem tiešsaistē, lai informētu par aktualitātēm izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā

01.02.2024. – 01.02.2024.