Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” Zemgales novada pusfināls

22.03.2024.