Unesco projekta logo

Unesco

Skolas izvēlētais darbības virziens UNESCO Asociēto skolu projektā ir kultūrizglītība un vērtībizglītība: radošas, atvērtas mācīšanas un mācīšanās vides veidošana, starpkultūru un starppaaudžu dialoga veicināšana, kopienas iesaiste izglītībā.
Tika izvēlēts konkrētais tematiskais virziens, jo skolā ir senas kultūras tradīcijas, kas tiek atsvaidzinātas ar jauniem pasākumiem un iespējām skolēniem un vietējai kopienai.  Skolā ir milzīgs potenciāls veidot vērtību izpratni, balstoties uz skolas stabilajām kultūras un vēstures pamatnostādnēm.

Vairāk par Ozolnieku vidusskolu projektā Latvijas dārgumi

Vairāk par projektu Unesco Latvijas dārgumi 

Unesco projekta logo