Ēdināšana

Ēdienkarte skolas ēdnīcā

Bērna zīmējums ar četriem cilvēkiem (divi lielāki, divi mazāki), māja, koks, mākoņi, saule un kukaiņi

06.09.2021. – 10.09.2021.

13.09.2021. – 17.09.2021.

20.09.2021 – 24.09.2021.

27.09.2021 – 01.10.2021.

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Uzņēmums: SIA Firma “Konstants”
Telefons: Valdes priekšsēdētājs Ģirts Landsmanis 26365144
E-pasts: konstantssia@gmail.com
PVN reģ.nr.: LV41703001675
Norēķinu konts: A/S Swedbank  LV93HABA0551036058481