Ēdināšana

Ēdienkarte skolas ēdnīcā

Bērna zīmējums ar četriem cilvēkiem (divi lielāki, divi mazāki), māja, koks, mākoņi, saule un kukaiņi

08.11.2021.-12.11.2021.

15.11.2021.-17.11.2021.

22.11.2021.-26.11.2021.

29.11.2021.-03.12.2021.

 

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Uzņēmums: SIA Firma “Konstants”
Telefons: Valdes priekšsēdētājs Ģirts Landsmanis 26365144
E-pasts: konstantssia@gmail.com
PVN reģ.nr.: LV41703001675
Norēķinu konts: A/S Swedbank  LV93HABA0551036058481