Ēdināšana

Ēdienkarte skolas ēdnīcā

05.09.2022.-09.09.2022.

12.09.2022.-16.09.2022.

19.09.2022.-23.09.2022.

26.09.2022.-30.09.2022.

 

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Uzņēmums: SIA Firma “Konstants”
Telefons: Valdes priekšsēdētājs Ģirts Landsmanis 26365144
E-pasts: konstantssia@gmail.com
PVN reģ.nr.: LV41703001675
Norēķinu konts: A/S Swedbank  LV93HABA0551036058481