31.10.2022. EKO

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Šajā starptautiskajā vides dienā piedalās  Ekoskolas visā pasaulē. Šogad Āra izglītības diena notiks 3. novembrī.

Ekopadome un Vides izglītības pulciņš aicina pedagogus un skolēnus iesaistīties Āra izglītības dienā!

Galerija