24.11.2021. Ārpusstundu darbs

Erudīcijas spēles ģimenēm rezultātu apkopojums17. novembrī, pirmssvētku vakarā, aicinājām mūsu skolēnus un pedagogus piedalīties tiešsaistes erudīcijas spēlē ģimenēm “Mana Latvija”.
Aicinājumam atsaucās 33 ģimenes, kuras kopīgiem spēkiem centās atbildēt uz spēles jautājumiem.
Spēlei bija 7 kārtas, katrā kārtā 7 jautājumi, katras kārtas pēdējais jautājums bija “Cietās zīles” jautājums. Pēc katras kārtas uzzinājām arī pareizās atbildes un interesantus faktus, kurus pastāstīja vēstures skolotāja Kitija Valeiņa.
1.  kārtā bija jāatpazīst Latvijā zināmi cilvēki, bet 2. kārtā jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latvijas vēsturi un Lāčplēša dienu.
3. kārtas izaicinājums bija atpazīt pēc 1 attēla Latvijas pilsētas.
4.  bija muzikālā kārta – noklausoties 10 sekunžu garu dziesmas ievadu, jāatpazīst dziesma un jāzina tās nosaukums.
5.  kārtā savas zināšanas varēja parādīt visi sporta mīļotāji, bet 6. kārtā pēc bildēm un citātiem jāatpazīst latviešu filmas.
7. kārta bija uzmanības pārbaude – jāskatās video, jāpievērš uzmanība dažādām detaļām un pēc tam jāatbild uz jautājumiem.

Liels paldies visām komandām par dalību! Katrai komandai neliela pārsteiguma balva, kuru no 24.11.2021. var saņemt pie skolas dežurantes.
Liels paldies skolotājiem Kitijai Valeiņai, Dāvim Strupulim un Lienei Niedolai par spēles sagatavošanu!