30.05.2022. Karjeras izglītība

Lai iepazītos ar studiju iespējām Vides un būvzinātņu fakultātē, 12. klases jaunieši 29.aprīlī devās karjeras ekskursijā uz LLU. Fakultātē jauniešus sagaidīja prodekāne Linda Grinberga. Jauniešiem bija iespēja apmeklēt laboratorijas, kurās eksperimentus veic studenti. Prodekāne stāstīja par studijām fakultātē, par darba iespējām pēc augstskolas beigšanas un par profesijām, kādas var apgūt šajā fakultātē. Jaunieši vēroja eksperimentus, kas pierādīja, ka inženieriem jābūt ļoti precīziem aprēķinos un rasējumos un kas, notiek, ja aprēķini ir veikti nepareizi un tā rezultātā dambis sabrūk. Jauniešiem bija iespēja iejusties studenta lomā.

Šī ekskursija bija vērtīga ar to, ka jaunieši varēja pārliecināties, vai profesijas, kuras piedāvā apgūt šajā fakultātē ir tās, kas saista jauniešus. Bija arī tādi jaunieši, kuri teica: ‘’Nē, tas noteikti nav priekš manis!”

Galerija