31.05.2024. Erasmus+ akreditācija

Maija vidū Ozolnieku vidusskolas skolotājas Maija Neļķe un Laura Pietkūna nedēļu pavadīja Prāgas pamatskolā, lai iepazītos kā mācību process sākumskolā tiek organizēts Čehijā. Šīs nedēļas laikā skolotājas arī aktīvi piedalījās mācību stundās, iepazīstinot Čehijas skolēnus ar Latviju un Ozolniekiem, kā arī sanāksmēs ar Prāgas pamatskolas kolēģiem salīdzināja mācību procesa organizāciju, iekļaujošās izglītības jautājumu risinājumus un ārpusstundu piedāvājumu Ozolniekos un Prāgā.

Skolotājas atzīst, ka skola ir neliela – tikai ap 200 skolēnu, bet mācību process Prāgas pamatskolā atšķiras no mums ierastā, tāpēc ir idejas, ko mēs varam pārņemt no pieredzētā. Skolotājām bija iespēja vērot dažādas starpdisciplināras stundas kā angļu valoda ar robotiku, angļu valoda ar mācību priekšmetu “Dizains un tehnoloģijas”, kā arī angļu valoda tika mācīta caur mūziku.

Skolotāja un direktores vietniece mācību darbā sākumskolai Maija Neļķe norāda “Prāgas skolā netiek lietoti telefoni, tie stāv izslēgti skolēnu somās un patiešām, visas nedēļas laikā skolas telpās un pagalmā mēs nemanījām nevienu skolēnu, kuram rokās būtu telefons, vēl skolai ir savi dzīvnieki (vistas un truši) un dārzs ar augstajām dobēm, ko kopīgi apsaimnieko skolēni ar skolotājiem. Īpašs prieks bija redzēt, ka skola domā par ilgtspējīgu attīstību, kas ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm,  un nodarbojas gan ar atkritumu šķirošanu, gan arī to atkārtotu izmantošanu.”

Skolotāja Laura Pietkūna kā interesantu ieguvumu atzīmē vēroto metodi matemātikas stundai, kas izgudrota Čehijā “Skolotājas katram skaitlim izmantoja apzīmējumu – kādu dzīvnieku. Arī bultiņu metode bija jaunatklājums priekš mums. Skolēni rēķināja, izmantojot bultiņas. Uz grīdas tika izmantots arī skaitļu stars, kuru skolēni izmantoja veicot uzdevumus. Skolotāja skaidroja, ka šī metode skolēniem palīdz labāk izprast skaitļu sastāvu.”

Atgriežoties skolā, skolotājas ar Čehijā gūto pieredzi iepazīstinās sākumskolas skolotājas, tādā veidā rodot idejas kā dažādot mācību procesu.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais Eiropas Komisijas līdzfinansējums sastāda 51 046 EUR.

Galerija