Konkurss “Radošais intelektuālis”

06.01.2022. Ārpusstundu darbs

Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, VISC  un biznesa izglītības biedrību “Junior Achievement Latvia” ik gadu organizē konkursu skolēniem, kura mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, sekmēt skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

Konkursā ”Radošais intelektuālis” piedalījās mūsu skolas 12.klases  skolnieces Evelīna Meijere, Evija Jureviča un Ieva Kļaviņa. Savā radošajā  darbā meitenes izveidoja logo dažādiem uzņēmumiem, kā arī izveidoja krustvārdu mīklu un testu. Godalgotu vietu meitenes neieguva, bet ieguva kaut ko daudz vērtīgāku- jaunas zināšanas un pieredzi. Skolēnu uzdevums bija veidot trīs radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Jaunieši savus radošos uzdevumus tika aicināti veidot par šādām tēmām: intelektuālais īpašums, izgudrojumi un patenti, preču zīmes, dizainparaugi, aizsardzība pret viltošanu un rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums uzņēmējdarbībā.

Radošos uzdevumus skolēni varēja veidot, gan fotografējot, gan filmējot, gan veidojot testus un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā.

Paldies meitenēm par uzņēmību un ieguldīto darbu!

Galerija