28.12.2021. Ārpusstundu darbs

17. decembrī noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu konkursa “Labbūtības ceļakarte skolā” realizācija Ozolnieku vidusskolā.

Darbs pie Ozolnieku vidusskolas labbūtības ceļakartes sākās vasaras brīvlaikā, kad Skolēnu domes pārstāvji piedalījās 3 dienu apmācībās Jelgavas tehnikumā. Apmācības rezultējās ar labbūtības ceļakartes ideju Ozolnieku vidusskolai.

Ozolnieku vidusskolā labbūtības ceļakartes ieviešanas laikā paveikti vairāki nozīmīgi darbi, lai aktualizētu psihoemocionālās veselības jautājumus skolas skolēnu vidū.

Labbūtības ceļakartes ieviešanas laikā:
– izveidota tāfeles siena;
– ierakstīti 3 podkāsti;
– iegūtas zināšanas par to, kā runāt par emocijām, izmantojot spēļu elementus.

Uz tāfeles sienas izvietota informācija par to, kā atpazīt emocijas, emocionālās problēmas un kur meklēt palīdzību. Nākotnē plānots, ka siena tiks izmantota, lai apkopotu informāciju par skolēnu emocionālo stāvokli.

Skolas podkāsti izveidoti par trīs tēmām, kas jauniešiem šķiet pašas aktuālākās, runājot par psihoemocionālo veselību. Podkāstā par emocijām un sajūtām sarunājās Elvisa un Valērija no Skolēnu domes, un influencere Emīlija Sama (@sudrabakaija). Par fizisko un emocionālo balansu sarunājās Elīza un Luīze no Skolēnu domes, un puiši no Street Warriors. Savukārt, par motivāciju sarunu veidoja jauniešu mentore Ligita Millere un Evelīna no Skolēnu domes.

Paralēli tāfeles sienas veidošanai un podkāstu ierakstiem, tika organizēta nodarbība, kuras ietvaros jauniešiem bija iespēja apgūt dažādas metodes, kuras veicina sarunas par psihoemiocionālo veselību.

Labbūtības ceļakartes ieviešanas laikā izdevās realizēt visus Skolēnu domes izvirzītos mērķus.

Galerija