24.05.2023. Ārpusstundu darbs

Šī gada martā Bērnu slimnīcas fonds izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu, kurā aicināja izveidot  radošo darbu –zīmējumu, video vai fotogrāfiju, kas atspoguļo klases viedokli par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolas vidē. Konkursa  mērķis bija veicināt  ne vien skolu, bet arī visas sabiedrības izpratni  par bērnu ar kustību traucējumiem  iekļaušanos sabiedrībā un izglītības sistēmā.

5.c klases skolēni piedalījās radošo darbu konkursā un mūsu darbs  iekļuva starp  10 labākajiem darbiem!

Paldies Fricim Beķerim, Unai Bērziņai, Ellicei Balžanovai, Rebekai Sproģei, Amandai Gailītei! Paldies skolotājai Kristīnei Voicehovičai par padomu!

Skolu radošo darbu konkurss norisinājās EEZ un Norvēģijas grantu programmas Aktīvo  iedzīvotāju fonds finansētā projekta “Es un Tu, Mēs” ietvaros.

5.c klases audzinatāja Inta Vaškevica

Galerija