15.10.2021. Ārpusstundu darbs

Krājumā lasāmi 26 mūsu skolēnu dzejoļi, kuri tika rakstīti pagājušā gada rudenī. Dzejoļos pausta ticība, mīlestība un piederības izjūta savam novadam.
Idejas autore skolotāja Signe Lūsiņa saka: “Piederības apziņu savai zemei latvietis saglabā visu mūžu, māca to saviem bērniem un bērnubērniem. Un varbūt tieši tādēļ pasaules lielās tautas apbrīno mūs, ka tik mazi un tik materiāli nabadzīgi latvieši pastāv un, par spīti visam, mīl savu zemi”.
Krājumā iekļauti ne tikai dzejoļi, bet arī 26 ilustrācijas.
Liels paldies latviešu valodas skolotājām par skolēnu iedvesmošanu rakstīšanai!
Īpašs paldies skolotājām Signei Lūsiņai un Renātei Bērziņai par ieguldīto darbu dzejoļu krājuma tapšanā!

Galerija