03.03.2023. Ārpusstundu darbs

Starpbrīžu mirkļi februārī tika veltīti sveču liešanai. Vidusskolēni ne vien lēja nelielas svecītes savam priekam, bet taisīja un lēja arī ierakuma sveces kā atbalsta sūtījumu ukraiņu karavīriem. Paldies, vidusskolēniem, kas iesaistījās darba procesā un citiem skolēniem, skolotājiem, kas palīdzēja ar materiālu sagādāšanu! Paldies skolotājai Renātei Bērziņai par atbalstu un ideju realizāciju!
Lai top gaisma!

Galerija