24.01.2022. Informācija

Ozolnieku vidusskola aicina topošo pirmklasnieku vecākus uz tikšanos

2022. gada 27. janvārī plkst. 18.30

Iepazīšanās ar skolu, mācību procesu, atbalsta personālu un interešu izglītības piedāvājumu.

Reģistrācija mācībām 1. klasē no 2022. gada 1. marta līdz 29. aprīlim

Uzņemšanas kārtība

Tikšanās notiks Zoom platformā: SAITE