17.06.2024. Muzejs

Rīgas skolu muzeju pedagogiem ir tradīcija mācību gada noslēgumā doties pieredzes apmaiņas braucienā ārpus Rīgas, apmeklējot kolēģus Latvijas skolās. Šogad izbraukuma seminārs un Rīgas skolu muzeju pedagogu gada izpētes tēmu prezentēšana notika 12. jūnijā Jelgavas Valsts ģimnāzijas muzejā.

Pa ceļam uz Jelgavu Rīgas kolēģi kuplā skaitā viesojās Ozolnieku vidusskolā un apmeklēja mūsu skolas vēstures muzeju. Ciemiņus sagaidīja un laipni uzņēma skolas direktore Everita Borisova un muzeja pedagoģe Maija Kārkliņa. Viesu pulkā bija Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers, Rīgas skolu muzeju pedagogu metodiskās apvienības vadītājs, izglītības metodiķis Uģis Vārslavāns, Latvijas Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Vēsma Sūna.  Rīgas skolu muzeju pedagogi, zinoši un ieinteresēti, iepazinās ar mūsu muzeju – skatījās, pētīja, jautāja, fotografēja. Esam gandarīti, ka varējām dalīties pieredzē un tikām atzinīgi novērtēti. Daži fragmenti no ierakstiem muzeja viesu grāmatā – “saistoša un interesanta ekspozīcija”, “bagātīgs muzeja krājums”, “gaumīgi iekārtots muzejs”, “lielisks darbs”, “no Jums var daudz mācīties”.

Paldies skolas direktorei Everitai Borisovai par atbalstu!

Galerija